Lezingen

Tijdens de VABOR-ledenvergaderingen worden lezingen op het vakgebied gehouden.

Hand-outs van de meest recente lezingen treft u hierbij aan.

TNO: Blaasvorming in kunstharsgebonden vloerafwerkingen op beton

Movares: Voorkomen van vorst-dooizoutaantasting op een perronconstructie

Philippe de Schoesitter: Feasibility of externally bonded CFRP for cathodic protection

Wouter van den Berg: Instortingsgevaar bij metselwerk kopgevels

TNO: Bepaling druksterkte van bestaande betonnen constructies

Ing. Peter de Vries, FICT, ENCI B.V. :XF4 moet luchtiger

KEIM: Bescherming van beton met KEIM miniraalverven

BetonRestore: Presentatie BetonRestore-Vabor

TNO: NEN 8700

TNO: Herstel scheuren betonvloeren

M. de Jonker: VABOR-Publicatie248-2

M. de Jonker: Uitkragende betonnen vloeren Publicatie 248

Cugla: Hulpstoffen in Beton -Mark van Hulten

Corné van der Steen: presentatie CUR-Aanbeveling 118

J. Meesters: uitkragende balkons en galerijen

Maarten Swinkels: uitkragende galerijplaten vanuit constructief oogpunt beschouwd

Meijer: constructief herstel van balkons en galerijen

Tasma: uitkragende galerijvloeren