Wat doet VABOR?

Kennisoverdracht vindt in eerste instantie plaats tijdens bijeenkomsten voor de aangesloten adviesbureaus en algemene ledenvergaderingen. Vervolgens wordt over deze onderwerpen gediscussieerd in de algemene ledenvergaderingen. Tot slot worden de steeds wisselende thema's tijdens studiebijeenkomsten gepresenteerd door (VABOR) vakdeskundigen. Deze onderwerpen hebben betrekking op de laatste ontwikkelingen in het betreffende vakgebied, resultaten van onderzoeken, schademechanismen, reparatietechnieken, unieke reparatieprojecten, introductie en 'performance' van niet-destructieve meetapparatuur, reparatiemortels, coatings, etcetera.

VABOR draagt zorg voor de belangenbehartiging van het vakgebied door middel van vertegenwoordigingen en actieve participatie in allerlei landelijke werkgroepen onder het voorzitterschap van bijvoorbeeld CUR, CROW en het Nationaal College van Deskundigen Betonreparatie (NCvDB). Door VABOR-leden is bijgedragen aan of zijn de volgende documenten tot stand gekomen:

Daarnaast is het organiseren van de VABOR-seminars met thema's als "Inspectie en Onderhoud" en "Preventie en Reparatie van Betonschade" een andere succesvolle activiteit van VABOR.

Voor verspreiding en overdracht van kennis op het vakgebied van betonreparaties wordt door de vereniging, driemaal per jaar de VABOR-Nieuwsbrief (ISSN nr. 1380-8850) gepubliceerd en kosteloos verspreid onder alle leden en belangstellenden. Oude publicaties of een abonnement op de VABOR-Nieuwsbrief is aan te vragen via het secretariaat.