Betononderhoudskundigen

De volgende Betononderhoudskundigen (BOK) zijn bij de VABOR aangesloten:

Dhr. M.V. Alberts                     - Persoonlijk
Dhr. J.M.T. Barten                   - TechnoConsult
Dhr. J.J.G. Bonfrer                  - SealteQ West B.V.
Dhr. dr. M.M.R. Boutz              - SGS INTRON B.V.
Dhr. J.W.M. Bovend'Eerdt        - ABT
Dhr. ing. R. Braaksma             - SealteQ Amsterdam B.V.
Mevr. ing. L. Bross                  - SealteQ West B.V.
Dhr. L.E.R.M. Cousin               - Sika Nederland B.V.
Dhr. E. Colijn                          - C-RPS B.V.
Dhr. ir. G.W.J. van Drie            - Adviesbureau ir. J.G. Hageman B.V.
Dhr. E.J.A. Ermens                  - Nebest B.V.
Dhr. ing. O.E. Ellenbroek         - Witteveen + Bos
Dhr. ing. J. van Gorkum          - Concretix
Dhr. ing. G.H.F. Hampsink       - Witteveen + Bos
Dhr. W. Hegeman                   - Hegeman Bouw Civiel B.V.       
Dhr. P. van Hulst                    - Solid Services B.V.
Dhr. ing. M. de Jonker            - SGS INTRON B.V.
Dhr. E. van der Kolk               - SealteQ Amsterdam B.V.
Dhr. M. Kolkman                    - Nebest B.V.
Dhr. R. Korving                      - Bouwonderhoud
Dhr. J.P.L. Lecluijze                - Solid Services B.V.
Dhr. F. Linthorst                     - Witteveen + Bos
Dhr. W.E.J.M. van Lissum        - Persoonlijk
Dhr. M. Poelert                      - Nebest B.V.
Dhr. J.N. Ravenstein               - Cugla
Dhr. P. Schultinga                  - SealteQ Stadskanaal B.V.
Dhr. ir. C.A. van der Steen      - TechnoConsult
Dhr. E. Spier                          - TechnoConsult
Dhr. ir. M. Swinkels                - SGS INTRON B.V.
Dhr. G. Uilenreef                    - SealteQ Heerenveen B.V.
Dhr. ing. C. Uittenbogaard      - SealteQ West B.V.
Dhr. A.G.P. Wilmsen               - AWing

Daarnaast zijn de volgende personen lid, die het afgelopen jaar het diploma BOK hebben gehaald:
Dhr. S. van het Erve               - Aveco de Bondt 
Mevrouw ir. L. de Mooij           - Solid Services B.V.
Dhr. A. Timmer                      - Rijkswaterstaat