Nieuw

 VABOR  LEDENVERGADERING & TECHNISCHE DISCUSSIE- EN INFORMATIEBIJEENKOMST

 Datum:  

Betononderhoudskundigen die aangesloten zijn bij VABOR ontvangen een bewijs van deelname. Deze kan invulling geven aan de verplichte bijscholing zoals die in de nieuwe BRL 3201 wordt opgenomen.

Vragen en informatie via het secretariaat van VABOR, info@vabor.nl of rechtstreeks aan de voorzitter VABOR: Corné van der Steen 06-51138329, c.a.vandersteen@technoconsult.nl

  

PROGRAMMA - Ledenvergadering & Technische discussie en informatiebijeenkomst

14:00                    Verenigingsdeel

                              Diverse onderwerken, zoals vertegenwoordiging op betondag, studieonderwerpen en plannen 2020 komen aan bod

15:30                   Lezingen deel, de volgende voordrachten zijn voorzien:

 

Schoon beton (Martin de Jonker)

In november 2013 is een herziene versie van CUR-Aanbeveling 100 verschenen. Een helder document, waarin alle aspecten benodigd om schoon beton als eindproduct te verkrijgen een plek hebben gekregen.

Desondanks vinden in de dagelijkse bouwpraktijk nog regelmatig discussies plaats over de vraag of het betonoppervlak aan de esthetische verwachtingen voldoet.

Tijdens de presentatie worden enkele oorzaken van deze discussies aangestipt en wordt ingegaan op de mogelijkheden tot herstel van geconstateerde onvolkomenheden.

 

CAR-verzekering (Wilber Hakman, centraal Beheer Achmea)

Wat is eigenlijk een CAR-verzekering. Wanneer kan er een beroep op worden gedaan en wanneer niet. Welke schade is gedekt, is schade gedekt ook al betreft het een “stomme bouwfout” en hoe verhoudt de CAR-verzekering zich tot de garantie c.q. aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering? Dit zijn vragen die aan de orde zullen komen tijdens de presentatie met voldoende ruimte voor vragen en discussie.

 

Technisch of constructief repareren (Corné van der Steen)

Er zal een toelichting worden gegeven op de stand van zaken met betrekking tot het achtergrond document. Voorbeelden worden besproken.

 

 17:30-18:15       Uitloop, besluiten en open discussie, napraten

Na de presentaties (en kort tussendoor) is er gelegenheid met elkaar te spreken.

 Betononderhoudskundigen die zijn geregistreerd bij VABOR ontvangen een bewijs van deelname. Deze kan invulling geven aan de verplichte bijscholing zoals die in de nieuwe BRL 3201 wordt opgenomen. Voor overige deelnemers is deze tegen vergoeding van € 37,50 exclusief BTW beschikbaar.

 Vragen en informatie via het secretariaat van VABOR, info@vabor.nl

of rechtstreeks: Corné van der Steen 0413-293737, c.a.vandersteen@technoconsult.nl

 

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld,  

 Corné van der Steen,

voorzitter VABOR

 

VABOR is ook vertegenwoordigd op de Betondag 2019. Bekijk hiervoor het promotiefilmpje van het Betononderhoudspavilioen: : https://youtu.be/be6ZAvLpcJ0