Vabor logo
Vereniging Adviseurs Beton Onderhoud en Reparatie

Nieuw

 

 

VABOR  LEDENVERGADERING & TECHNISCHE DISCUSSIE- EN INFORMATIEBIJEENKOMST

 Datum:  

 

 Betononderhoudskundigen die aangesloten zijn bij VABOR ontvangen een bewijs van deelname. Deze kan invulling geven aan de verplichte bijscholing zoals die in de nieuwe BRL 3201 wordt opgenomen.

 Vragen en informatie via het secretariaat van VABOR, info@vabor.nl

 of rechtstreeks: Corné van der Steen 06-51138329, c.a.vandersteen@technoconsult.nl

 Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld,   Corné van der Steen, voorzitter VABOR