Vabor logo
Vereniging Adviseurs Beton Onderhoud en Reparatie

Nieuw

VABOR Bijeenkomsten in 2016

 Datum:  

 

 

VABOR  TECHNISCHE DISCUSSIE- IN INFORMATIEBIJEENKOMST

 

DATUM:         22 september 2016

AANVANG:    14:00 uur

LOCATIE:      Nebest Survey B.V., Marconiweg 2, 4131 PD Vianen

contactpersoon aldaar: de heer M. Kolkman, 085 - 489 01 70

 

VOORLOPIG Progamma

14:00              Welkom, ontvangst

14:05              Bespreking verenigingszaken, ontwikkelingen (alleen voor leden)

14:30              Presentatie 1:   Beton in de industrie 
                       In deze lezing wordt ingegaan op specifieke aspecten van beton(schade) in de industrie.
                      
Dit aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. 

15:15              Pauze

 

15:30              Presentatie 2:   Kathodische bescherming van beton

                       In deze lezing wordt ingegaan op kathodische bescherming, de mogelijkheden en beperking.

                       Daarbij komen zowel actieve als passieve systemen aan bod.

 

16:15              Pauze

 

16:30              Presentatie 3:   CUR-Aanbeveling 119
                       
In deze lezing wordt ingegaan op de binnenkort te verschijnen CUR-Aanbeveling 119 voor het vullen en

                       injecteren van scheuren, naden en holle ruimten in beton.

17:00             Open discussie

17:30             Sluiting

 

Namens VABOR nodig ik u van harte uit deel te nemen aan deze boeiende middag.

 

Corné van der Steen

Voorzitter VABOR

 

 

 

KENNISOVERDRACHT NIEUWE CUR-AANBEVELING BETONREPAREN

Op 13, 14 en 15 oktober 2015 vonden bijeenkomsten plaatsen waarin de nieuwe CUR-Aanbeveling 118 “Specialistische instandhoudingstechnieken, reparen van beton" is gepresenteerd. Deze Aanbeveling vervangt de CUR-Aanbevelingen 53, 54 en 55.

Ruim 150 deelnemers zijn bijgepraat over de impact die deze nieuwe CUR-Aanbeveling zal hebben. Een impact die ook opdrachtgevers en adviseurs betreft.

Namens VABOR ging Corné van der Steen in op de inhoud van de Aanbeveling en de consequenties die dit heeft (de presentatie CUR-Aanbeveling 118 kunt u vinden op deze site).

 

Vanaf nu worden betonreparaties ingedeeld in een esthetische betonreparatie (RE), technische betonreparatie (RT) of constructieve betonreparatie (RS). Omdat het verschil tussen RT en RS groot is als het gaat om toe te passen materialen, inzet van personeel, eisen aan het bedrijf (certificatie) en de omvang van keuring en verslaglegging, is het van groot belang vooraf een gedegen onderzoek uit te voeren. Mocht blijken dat sprake is van constructief herstel dan kan een vergunningsplicht gelden. Een goed onderzoek vooraf zal dus leiden tot een betere afweging van maatregelen en een vloeiend verlopend uitvoeringsproces.

 

VABOR wil daarbij een belangrijk herkenningspunt zijn en blijven voor bedrijven en personen die in staat zijn dit degelijk onderzoek en advies uit te voeren. Met de nieuwe CUR-Aanbeveling wordt de rol van een betononderhoudskundige nog belangrijker. CUR-Aanbeveling 118 heeft ook in zich, dat er in het begin nog wel wat afgestemd moet worden. Ook hierin wil en kan VABOR een rol vervullen.

 

Betononderhoudskundigen worden dan ook van harte uitgenodigd lid te worden van VABOR. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de voorzitter, Corné van der Steen (06-51138329) of via het secretariaat van VABOR.

 

Namens de certificeren instellingen (SGS INTRON Certificatie / Kiwa / SKG IKOB) is VABOR-lid Maarten Swinkels ingegaan op de gevolgen die de nieuwe CUR-Aanbeveling heeft op de BRL3201. Deze zal gewijzigd worden, waarbij in plaats van uitvoeringstechnieken (handmatig repareren, spuiten, injecteren) het doel van de reparatie centraal komt te staan (RE, RT, RS). Aan het aanpassen van de BRL wordt nu gewerkt, waarbij het de verwachting is dat deze rond de zomer 2015 beschikbaar komt en geïmplementeerd kan worden.