Nieuw

Door de Stichting ERM zijn twee nieuwe ontwerp URL-en gepubliceerd, voor advies en herstel van Historisch beton.
Achtergrondinformatie en deze uitvoeringsrichtlijnen zijn te vinden op: https://www.stichtingerm.nl/nieuws/hoe-gaan-we-om-met-historisch-beton- 
Op- en aanmerkingen kunnen worden ingediend tot en met 13 april 2020.

 

 

VABOR  LEDENVERGADERING & TECHNISCHE DISCUSSIE- EN INFORMATIEBIJEENKOMST

 Datum:  

De locatie waar de bijeenkomsten worden gehouden, worden op een later tijdstip vastgesteld.

Betononderhoudskundigen die aangesloten zijn bij VABOR ontvangen een bewijs van deelname. Deze kan invulling geven aan de verplichte bijscholing zoals die in de nieuwe BRL 3201 wordt opgenomen.

  

PROGRAMMA - Ledenvergadering & Technische discussie en informatiebijeenkomst 4 juni 2020
                       - Locatie: nader te bepalen

 

14:00                    Leden deel, besloten.
                            Aan bod komen diverse onderwerpen aangaande de vereniging.

15:00                   Start lezingprogramma.
                            Elke vergadering een gevarieerd programma aan lezingen.

 

Betononderhoudskundigen die zijn geregistreerd bij VABOR ontvangen een bewijs van deelname. Deze kan invulling geven aan de verplichte bijscholing zoals die in de nieuwe BRL 3201 wordt opgenomen.
Voor overige aanwezigen bij de lezingen is deze tegen vergoeding van € 37,50 exclusief BTW beschikbaar.

Vragen en informatie via het secretariaat van VABOR, info@vabor.nl
of rechtstreeks bij de voorzitter van VABOR: Corné van der Steen 0413-293737, c.a.vandersteen@technoconsult.nl

 

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld,  

Corné van der Steen,
Voorzitter VABOR