Nieuws

VABOR op Betononderhoudspavilioen tijdens Beton Event 2020


Jaarlijks organiseert de betonvereniging een Betondag. Dit jaar is vanwege COVID-19 een nieuw vorm gekozen. Dit onder de naam Beton Event 2020.
Het is een volledig online beurs. Het Betononderhoudspaviljoen, waaraan deelnemen VBR, VLB, KB-Kenniscentrum en natuurlijk VABOR.

Beton Event 2020 is een uniek online evenement voor professionals, studenten en docenten, die vanaf kantoor of thuis kunnen deelnemen.
In de ochtenden van 5, 12, 19 en 26 november 2020 is/wordt een virtuele beurs gehouden met zogenoemde “break-out” sessies. Zeg maar de lezingen die normaal gegeven worden.

Op alle dagen van het Beton Event kunt u van 9.25 tot 9.45 uur online kijken en luisteren naar een inleiding door vertegenwoordigers van het Betononderhoudspaviljoen.
Thema’s zijn:
•   5 november – Samenwerken met levensduurverlengers onder leiding van Paul Lange
•  12 november – Verlenging levensduur betonconstructies. Beton voor eeuwig? onder leiding van Antony van den Hondel
•  19 november – Hoe houden we de stad veilig? onder leiding van Corné van der Steen;
                            Een hierbij vertoond filmpje toont dat
 VABOR niet stil staat: https://youtu.be/dDZrjFKn118 
•  26 november – Levensduurverlengers; waardeer ‘t, repareer ‘t, onder leiding van Rob Wiedemeijer.


Elke dag vindt daarnaast een digitale netwerkcarrousel plaats van 10.05 – 10.25, waar u nieuwe contacten en bestaande relaties kunt ontmoeten.
Het Betononderhoudspaviljoen is verder van 10.55 – 11.55 aanwezig op de beursvloer voor een digitale ontmoeting.

Meer informatie en deelnemen
Hier vindt u alle informatie over Beton Event 2020 en over de mogelijkheid tot deelname. 
Wie zich aanmeldt als 'professional passe partout gratis' heeft kosteloos toegang tot de break out sessies, de beursstands en de netwerkfunctie.
VABOR nodigt u van harte uit. Zien we u ook online?Historisch beton

Door de Stichting ERM zijn twee nieuwe URL-en gepubliceerd, URL 2003 voor advies en URL 4005 voor herstel van behoudenswaardig historisch beton.
Deze uitvoeringsrichtlijnen zijn specifiek opgesteld voor het restaureren van beton, toegepast in monumenten of karakteristieke gebouwen en objecten in beschermde gezichten.
Voor reparatie van niet behoudenswaardig beton of beton dat constructief moet worden versterkt wordt verwezen naar BRL 3201-1, respectievelijk BRL 3201-2.

 

 

VABOR  LEDENVERGADERING & TECHNISCHE DISCUSSIE- EN INFORMATIEBIJEENKOMST

 Datum:  

De nieuw aangekondigde maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan heeft ons genoodzaakt om voorlopig onze ledenvergadering te annuleren.

Het bestuur gaat nu na op welke wijze (bijvoorbeeld via Teams) op korte termijn een VABOR-bijeenkomst kan worden georganiseerd. 

 

  

PROGRAMMA - Ledenvergadering & Technische discussie en informatiebijeenkomst
                       - Locatie: nog niet vastgesteld

 

14:00                    Leden deel, besloten.
                            Aan bod komen diverse onderwerpen aangaande de vereniging.

15:00                   Start lezingprogramma.
                            Elke vergadering een gevarieerd programma aan lezingen.

 

Betononderhoudskundigen die zijn aangesloten bij VABOR ontvangen een bewijs van deelname. Deze kan invulling geven aan de verplichte bijscholing zoals die in de nieuwe BRL 3201 is opgenomen.
Voor niet-leden die aanwezig zijn bij de lezingen is een bewijs van deelname aan te vragen tegen een vergoeding van € 37,50 exclusief BTW.

Vragen en informatie via het secretariaat van VABOR, info@vabor.nl
of rechtstreeks bij de voorzitter Corné van der Steen (0413-293737, c.a.vandersteen@technoconsult.nl) of de secretaris Martin de Jonker (088-2145107, martin.dejonker@sgs.com)  

 

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld,  

Corné van der Steen,
Voorzitter VABOR