Nieuw

 

 

 

 

 

 

 

VABOR  LEDENVERGADERING & TECHNISCHE DISCUSSIE- EN INFORMATIEBIJEENKOMST

 Datum:  

 

Betononderhoudskundigen die aangesloten zijn bij VABOR ontvangen een bewijs van deelname. Deze kan invulling geven aan de verplichte bijscholing zoals die in de nieuwe BRL 3201 wordt opgenomen.

Vragen en informatie via het secretariaat van VABOR, info@vabor.nl of rechtstreeks aan de voorzitter VABOR: Corné van der Steen 06-51138329, c.a.vandersteen@technoconsult.nl

  

PROGRAMMA 8 februari 2018 - Ledenvergadering & Technische discussie en informatiebijeenkomst

 

LOCATIE:     Nebest, Marconiweg 2, 4131 PD Vianen. Contactpersoon aldaar: Maris Kolkman, 06 123 616 01.

                      Ledenvergadering (besloten bijeenkomst):

14.00-15.00     Verenigingszaken:

-  Jaaroverzichten 2017, studiebijeenkomsten 2018, geplande PR-activiteiten 2018.

-  Wat verder ter tafel komt.

 

Inhoudelijk deel (voor betononderhoudskundigen)

 

15:15-16.15    Potentiaalmetingen, in- en outs

Inleider: Anthony van den Hondel (Catodic protection Advise)

Potentiaalmetingen zijn een hulpmiddel bij onderzoek van wapeningscorrosie in beton. Het is een methode die onder meer wordt verlangd binnen het protocol voor beoordeling van uitkragende galerijvloeren als er reden voor een vermoeden van chloride-geïnitieerde wapeningscorrosie.

Het uitvoeren van een goede en betrouwbare meting is aan randvoorwaarden gebonden. Ook de constructie kan beperkingen opleggen (denk aan afwerkingen). Ook interpretatie van de meetresultaten vereist kennis over de meetmethode.

Tijdens de presentatie wordt ingegaan op potentiaalmetingen, wat er bij komt kijken en hoe resultaten zijn te interpreteren.

 

PAUZE (uitloop)

 

 16:30-17:30    Het dilemma: technisch versus constructief repareren

 

 Inleider: Corné van der Steen (TechnoConsult)

Met het verschijnen van CUR-Aanbeveling 118 voor het repareren van beton en de daaraan gekoppelde BRL 3201 is het van belang goed onderscheid te maken in een technische of constructieve reparatie. Er blijkt de nodige verwarring over wat nu het verschil bepaald. Tijdens deze presentatie zal aan de hand van het nodige beeldmateriaal deze discussie worden gevoerd en meningen gepeild.

 LEDEN WORDT DRINGEND VERZOCHT BEELDMATERIAAL AAN TE LEVEREN.

 

 17:30-18:00       Uitloop, open discussie, napraten

 Betononderhoudskundigen die aangesloten zijn bij VABOR ontvangen een bewijs van deelname. Deze kan invulling geven aan de verplichte bijscholing zoals die in de nieuwe BRL 3201 wordt opgenomen.Voor overige deelnemers is deze tegen vergoeding van kosten beschikbaar.

 

Vragen en informatie via het secretariaat van VABOR, info@vabor.nl

 of rechtstreeks: Corné van der Steen 06-51138329, c.a.vandersteen@technoconsult.nl (dit adres ook gebruiken voor het beeldmateriaal).

 

 Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.