Nieuw

 

 

VABOR  LEDENVERGADERING & TECHNISCHE DISCUSSIE- EN INFORMATIEBIJEENKOMST

 Datum:  

 

 Betononderhoudskundigen die aangesloten zijn bij VABOR ontvangen een bewijs van deelname. Deze kan invulling geven aan de verplichte bijscholing zoals die in de nieuwe BRL 3201 wordt opgenomen.

 Vragen en informatie via het secretariaat van VABOR, info@vabor.nl of rechtstreeks aan de voorzitter VABOR: Corné van der Steen 06-51138329, c.a.vandersteen@technoconsult.nl

  

PROGRAMMA 7 december 2017 - Ledenvergadering & Technische discussie en informatiebijeenkomst

LOCATIE:      Wordt nader vastgesteld.

 

14.00-15.00     Verenigingszaken (voor leden), waaronder:

1. Opening voorzitter, ontwikkelingen, verslag

2. Ontwikkelingen VABOR 25 jaar, toelichting op de viering van het 25-jarig jubileum van VABOR. Werving en publiciteit rondom het evenement.

3. Deelname betondag 2017, stand van zaken.

4. Studiebijeenkomsten/vergaderdata 2017/2018

 

Inhoudelijk deel (voor betononderhoudskundigen)

15:00-16.00     Parkeergarage vliegveld Eindhoven: wat ging er mis en wat leren we ervan - Inleider: Huibert Borsje (TNO)

Toelichting op het bezwijken van de vloer van de garage. Wat leren we daaruit. Wat betekent dit voor bestaande bouwwerken en welke acties en preventieve maatregelen zijn nodig of gewenst.

PAUZE            (uitloop)

16:15-17:15     Ervaringen met inspecties volgens CUR-248 - Inleider: Corné van der Steen

In het Bouwbesluit is bepaald dat uitkragende galerijvloeren moesten worden beoordeeld voor 1 juli 2017. Wat is de stand van zaken en wat zijn de resultaten. Op basis van de vele onderzoeken die de aangesloten VABOR bureau’s hebben uitgevoerd, zal worden ingegaan op de bevindingen. Vragen die beantwoord worden zijn: :

•  Wat is het percentage "onveilige" constructies?

•  Waar kwam dit door?

•  Welke problemen zijn er?

•  Voldoet het inspectieprotocol, zijn er aanpassingen gewenst?

•  Hoe zit het met balkons?

•  Waaruit bestaat de zorgplicht?   

 17:15-17:30    Uitloop, open discussie, napraten

Betononderhoudskundigen die aangesloten zijn bij VABOR ontvangen een bewijs van deelname. Deze kan invulling geven aan de verplichte bijscholing zoals die in de nieuwe BRL 3201 wordt opgenomen.

Verzoek aan niet-VABOR leden om zich vooraf aan te melden. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.Toelichting op het bezwijken van de garage. Wat leren we daaruit. Wat betekent dit voor bestaande bouwwerken en welke acties en preventieve maatregelen zijn nodig of gewenst.