Nieuws

 
Nascholing Betononderhoudskundigen en het Middenkader op 17 en 24 maart 2022
Thema: Technisch versus constructief repareren

De VBR en de VABOR organiseren nascholingsdagen voor respectievelijk Betononderhoudskundigen (17 maart 2022) en het Middenkader (24 maart 2022).
Bij het herstel van schade aan betonconstructies wordt onderscheid gemaakt in esthetische, technische en constructieve betonreparaties.
Aan de hand van concrete voorbeelden wordt door Corné van der Steen (VABOR/TechnoConsult) de verschillen tussen de technische en constructieve schadebeelden uitgediept.
De theorie wordt met voorbeelden uit de praktijk verder geconcretiseerd door Lennart Mulder (VBR/Vogel) en Emiel Mom (VBR/Mobilis).
Deze twee VBR-betonreparatiebedrijven zijn gecertificeerd volgens de BRL 3201 voor het herstellen van esthetische, technische en constructieve betonschade.
Ontvangst 13:00 uur, aanvang bijeenkomst 13:30 uur, einde bijeenkomst 16:30 uur.
Locatie: Hajé, Waterliniedok 1 - 3433 NV NIEUWEGEIN
Kosten: EUR 85,00 p.p. excl. btw voor alle bij de partners van het Betononderhoudspavilioen aangesloten bedrijven.
EUR 125,00 p.p. excl. btw voor alle overige deelnemers.
Aanmelding van deelnemers: via het secretariaat van de VBR: info@vbr.nl
Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname.

 

VABOR Ledenvergadering & Technische Discussie- en Informatiebijeenkomst

Datum: april 2022 met een netwerk en kennismakingsbijeenkomst met de branches VBR, VLB en KB-Kenniscentrum
Locatie:
Fort de Batterijen - Overeindseweg 25, 3439 LP  Nieuwegein.
Aanmelden kan tot uiterlijk 28 maart 2022 bij de VABOR of via BOP@supportenservices.nl 

 

PROGRAMMA  

13:00 - 13:30       Lunch

13:30 - 14:00       Welkomswoord voorzitters BOP over samenwerkingsvernband BPP

14:00 - 16:00       Algemene Ledenvergaderingen van de afzonderlijke verenigingen

16:00 - 17:30       Hapjes en drankjes - netwerkcarroussel

 

 

VABOR Ledenvergadering & Technische Discussie- en Informatiebijeenkomst

Datum: 20 juni 2022
Locatie: nog niet vastgesteld


13:00                   Leden deel (besloten bijeenkomst)
                           Aan bod komen diverse onderwerpen aangaande de vereniging.

14:15                   Start lezingprogramma (voor leden en BOK-ers).
                            Elke vergadering een gevarieerd programma aan lezingen.

Betononderhoudskundigen die zijn aangesloten bij VABOR ontvangen een bewijs van deelname. Deze kan invulling geven aan de verplichte bijscholing zoals die in de nieuwe BRL 3201 is opgenomen.
Voor niet-leden die aanwezig zijn bij de lezingen is een bewijs van deelname aan te vragen tegen een vergoeding van € 37,50 exclusief BTW.

Vragen en informatie via het secretariaat van VABOR, info@vabor.nl
of rechtstreeks bij de voorzitter Corné van der Steen (0413-293737, c.a.vandersteen@technoconsult.nl) of de secretaris Martin de Jonker (088-2145107, martin.dejonker@sgs.com)  

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld!

Volgende geplande vergaderdata: 22-09-2022 en 08-12-2022 (reserveer alvast in uw agenda!).