Nieuw

 VABOR  LEDENVERGADERING & TECHNISCHE DISCUSSIE- EN INFORMATIEBIJEENKOMST

 Datum:  

Betononderhoudskundigen die aangesloten zijn bij VABOR ontvangen een bewijs van deelname. Deze kan invulling geven aan de verplichte bijscholing zoals die in de nieuwe BRL 3201 wordt opgenomen.

Vragen en informatie via het secretariaat van VABOR, info@vabor.nl of rechtstreeks aan de voorzitter VABOR: Corné van der Steen 06-51138329, c.a.vandersteen@technoconsult.nl

  

PROGRAMMA - Ledenvergadering & Technische discussie en informatiebijeenkomst

 Locatie:Nebest, Marconiweg 2, 4131 PD Vianen

                       Contactpersoon aldaar: Maris Kolkman, 06 123 616 01

Ledenvergadering (besloten bijeenkomst, voor leden):

14.00-14.45       Verenigingszaken:

-          Nieuws uit de diverse commissies, stand van zaken

-          Terugblik Betondag 2018, ontwikkelingen 2019

-          Deelname VABOR kennisportaal constructieve veiligheid en BetonAkkoord

-          Bijdrage VABOR aan Noordelijke betonreparatiedag (maart 2019).

-          Plannen 2019, vaststellen contributie 2019

-          Wat verder ter tafel komt

 Openbaar Inhoudelijk deel

15:00-15:40       Circulair ontwerpen in het Beton akkoord 

                          Inleider: Martin van de Vliet

Op 16 juli 2018 is het BetonAkkoord gesloten. Circulair bouwen is daarbij een belangrijk thema. Een thema dat mooi aansluit op de inbreng van VABOR tijdens de betondag 2018. Het behouden van c.q. herbestemmen, opwaarderen, onderhouden van en reparatie van bestaand bezit is onderwerp van de plannen binnen het BetonAkkoord maar moet nog worden uitgediept. VABOR kan hierin een rol spelen. Tijdens de presentatie zal worden ingegaan op het BetonAkkoord, hoe steekt dit in elkaar en wie is betrokken. Specifiek wordt aandacht besteed aan de onderwerpen binnen het werkveld van VABOR en op welke wijze VABOR zou kunnen participeren.

 15:50-16:30       De driehoek vocht-betonweerstand-corrosiesnelheid

                           Inleider: Antony van den Hondel (Cathodic Protection Advice)

Als Betononderhoudskundige weten we dat de corrosiesnelheid onder meer wordt bepaald door de factoren vocht en betonweerstand. Hoewel, het kan even geleden zijn en kennis kan vervagen en zich ontwikkelen. Voor hen en anderen die in het vak bezig zijn als adviseur, leverancier of reparateur is het goed te weten hoe de driehoek vocht-betonweerstand en corrosiesnelheid nu exact in elkaar zit. Tijdens de presentatie wordt hierop uitgebreid ingegaan.

 16:40-17:20       Constructieve veiligheid – geleerde lessen

                           Inleider: Huibert Borsje (TNO)

Uitkragende vloeren en de breedplaatvloeren hebben de afgelopen periode (en nog) veel inspanning gevraagd van VABOR leden. Meer algemeen is door diverse voorvallen de constructieve veiligheid een actueel thema. Hoe falen van parkeergarage in Eindhoven is ontstaan is breed uitgemeten. Om meer te voorkomen zijn onderzoekprotocollen opgesteld. Wat leren we uit al deze onderzoeken en schades, wat zijn kritische aspecten in het bouwen en welke aandachtspunten zijn te benoemen. Het incident in Eindhoven overstijgend zal op het borgen van de constructieve veiligheid worden ingegaan.

 17:20-17.30       VABOR en kennisportaal Constructieve Veiligheid

                           Inleider: Corné van der Steen (TechnoConsult)

In juni 2018 is het kennisportaal constructieve veiligheid gelanceerd. Aansluitend op de presentatie van Huibert wordt gediscussieerd over de wenselijkheid dat VABOR zich aansluit bij het Kennisportaal Constructieve veiligheid. Wat doet het kennisportaal? Welke bijdrage zou VABOR kunnen leveren c.q. wat is de toegevoegde waarde van deelname zal worden toegelicht. De discussie moet leiden tot een besluit.

 17:30-18:15       Uitloop, besluiten en open discussie, napraten

Na de presentaties (en kort tussendoor) is er gelegenheid met elkaar te spreken.

 Betononderhoudskundigen die zijn geregistreerd bij VABOR ontvangen een bewijs van deelname. Deze kan invulling geven aan de verplichte bijscholing zoals die in de nieuwe BRL 3201 wordt opgenomen. Voor overige deelnemers is deze tegen vergoeding van € 37,50 exclusief BTW beschikbaar.

 Vragen en informatie via het secretariaat van VABOR, info@vabor.nl

of rechtstreeks: Corné van der Steen 0413-293737, c.a.vandersteen@technoconsult.nl

 Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld,  

 Corné van der Steen,

voorzitter VABOR