Vabor logo
Vereniging Adviseurs Beton Onderhoud en Reparatie

Nieuw

 

 

VABOR  LEDENVERGADERING & TECHNISCHE DISCUSSIE- EN INFORMATIEBIJEENKOMST

 Datum:  

 

 Betononderhoudskundigen die aangesloten zijn bij VABOR ontvangen een bewijs van deelname. Deze kan invulling geven aan de verplichte bijscholing zoals die in de nieuwe BRL 3201 wordt opgenomen.

 Vragen en informatie via het secretariaat van VABOR, info@vabor.nl of rechtstreeks aan de voorzitter VABOR: Corné van der Steen 06-51138329, c.a.vandersteen@technoconsult.nl

  

PROGRAMMA 24 augustus 2017 - Ledenvergadering & Technische discussie en informatiebijeenkomst

LOCATIE:      Brouwersstraat 29 - 5473 HB  HEESWIJK-DINTHER (TechnoConsult), Contactpersoon: Corné van der Steen 0413 – 293737

 

14.00-15.00     Verenigingszaken (voor leden), waaronder:

1. Opening voorzitter, ontwikkelingen, verslag

2. Ontwikkelingen VABOR 25 jaar, toelichting op de viering van het 25-jarig jubileum van VABOR. Werving en publiciteit rondom het evenement.

3. Deelname betondag 2017, stand van zaken.

4. Studiebijeenkomsten/vergaderdata 2017/2018

Inhoudelijk deel

15:00-16.00    Structurele versterking - Inleider: Erik Hendriks (Mapei)

Het versterken van constructies, waaronder beton, heeft de laatste jaren de nodige aandacht. Dit onder meer vanwege het versterken van balkons en galerijen in verband met de constructieve veiligheid. Ook de aandacht voor aardbevingen en het aardbevingsbestendig bouwen vragen om innovatieve oplossingen. Inleider zal ingaan op het versterken van balkons en galerijen, samengestelde constructies van beton en metselwerk en het versterken van constructies in het Groningse aardbevingsgebied.

PAUZE            (uitloop)

16:15-17:15     Ervaringen met inspecties volgens CUR-248 - Inleider: Corné van der Steen

Op 1 juli 2017 verstreken de datum voor de onderzoeksplicht voor uitkragende galerijvloeren zoals opgenomen in het bouwbesluit. Velen van de aangesloten VABOR leden hebben in de afgelopen maanden onderzoeken gedaan en zijn er nog mee bezig. Dit heeft ongetwijfeld een schat aan ervaringen opgeleverd. Tijdens dit deel van de bijeenkomst is het doel ervaringen uit te wisselen. Alle leden worden daarbij gevraagd input te leveren zodat een open discussie ontstaat.Vragen die daarbij bediscussieerd worden zijn onder meer:

•  Het resultaat van goed- of afkeur. Hoeveel procent van de beoordeelde complexen leverde problemen op ten aanzien van de constructieve veiligheid?

•  Zijn galerijen kritischer dan balkons?

•  Hoe om te gaan met de zorgplicht?

•  Welke ervaringen zijn er met het inspectieprotocol zoals vastgelegd in CUR-Aanbeveling 248.

•  Wat na 1 juli 2017?

•  Welke aanbevelingen en suggesties zou VABOR doen gelet op de ervaringen die zijn opgedaan?   

 17:15-17:30    Uitloop, open discussie, napraten

Betononderhoudskundigen die aangesloten zijn bij VABOR ontvangen een bewijs van deelname. Deze kan invulling geven aan de verplichte bijscholing zoals die in de nieuwe BRL 3201 wordt opgenomen.

Verzoek aan niet-VABOR leden om zich vooraf aan te melden. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.