Nieuws

Historisch beton
Door de Stichting ERM zijn twee nieuwe URL-en gepubliceerd, URL 2003 voor advies en URL 4005 voor herstel van behoudenswaardig historisch beton.
Deze uitvoeringsrichtlijnen zijn specifiek opgesteld voor het restaureren van beton, toegepast in monumenten of karakteristieke gebouwen en objecten in beschermde gezichten.
Voor reparatie van niet behoudenswaardig beton of beton dat constructief moet worden versterkt wordt verwezen naar BRL 3201-1, respectievelijk BRL 3201-2.

 

 

VABOR  LEDENVERGADERING & TECHNISCHE DISCUSSIE- EN INFORMATIEBIJEENKOMST

 Datum:  

De nieuw aangekondigde maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan heeft ons doen besluiten om deze ledenvergadering te annuleren.

Het bestuur gaat nu na op welke wijze (bijvoorbeeld via Teams) op korte termijn een VABOR-bijeenkomst kan worden georganiseerd. 

 

  

PROGRAMMA - Ledenvergadering & Technische discussie en informatiebijeenkomst
                       - Locatie: nog niet vastgesteld

 

14:00                    Leden deel, besloten.
                            Aan bod komen diverse onderwerpen aangaande de vereniging.

15:00                   Start lezingprogramma.
                            Elke vergadering een gevarieerd programma aan lezingen.

 

Betononderhoudskundigen die zijn aangesloten bij VABOR ontvangen een bewijs van deelname. Deze kan invulling geven aan de verplichte bijscholing zoals die in de nieuwe BRL 3201 is opgenomen.
Voor niet-leden die aanwezig zijn bij de lezingen is een bewijs van deelname aan te vragen tegen een vergoeding van € 37,50 exclusief BTW.

Vragen en informatie via het secretariaat van VABOR, info@vabor.nl
of rechtstreeks bij de voorzitter Corné van der Steen (0413-293737, c.a.vandersteen@technoconsult.nl) of de secretaris Martin de Jonker (088-2145107, martin.dejonker@sgs.com)  

 

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld,  

Corné van der Steen,
Voorzitter VABOR