Vabor logo
Vereniging Adviseurs Beton Onderhoud en Reparatie

Nieuw

 

VABOR  LEDENVERGADERING & TECHNISCHE DISCUSSIE- EN INFORMATIEBIJEENKOMST

 Datum:  

 

Programma 8 december 2016 

 

 

AANVANG:    14:00 uur

LOCATIE:      Nebest B.V. Marconiweg 2, 4131 PD, Vianen

contactpersoon aldaar: de heer M. Kolkman 085-489 01 70

 

Ledenvergadering (besloten bijeenkomst)

14:00 - 15.00  Verenigingszaken, visie voorzitter voor 2017 en organisatie

                        (stukken worden nog verstrekt)

 

Inhoudelijk deel

 

 15:00-16.00   Schade en herstel van beton in Kenya

 

                        Inleider: Inigo Peeze Binkhorst (DNV Kema)

 

Nieuwbouw in tropische landen leidt niet altijd tot een perfect resultaat (moet het daarvoor overigens tropisch zijn?) Aan de hand van praktijkervaringen wordt ingegaan op betonschade  tijdens nieuwbouw en het herstel daarvan in Kenya.Hoe wordt gerepareerd, hoe staat het met het denken in kwaliteit- en duurzaamheid aldaar en wat is te verbeteren? Dit zijn onderwerpen die aan bod komen.

   

PAUZE

 16:15-17:15   Chloride en carbonatatie – een gevaarlijke combinatie

                        Inleider: Patrick Holthuizen (Winnaar VABOR studieprijs)

Op 17 november 2016 werd tijdens de jaarlijkse betondag de VABOR studieprijs uitgereikt aan Patrick Holthuizen. Voor het behalen van zijn “Master of Science” is uitvoerig onderzoek gedaan naar de combinatie van chloride en carbonatatie waarbij specifiek is gekeken naar een in Nederland veel voorkomend beton, namelijk beton met hoogovencement. Carbonatatie vergroot de porositeit, de chloridepenetratie neemt dan toe. Hoe beïnvloeden deze elkaar? Speelt het slakgehalte nog een rol? Boeiende vragen die zijn onderzocht en waar in deze presentatie aandacht aan wordt geschonken.

 

17:15 -17:30   Onderhoud van parkeergarages

                   Inleider: Jitze Rinsma (Keypoint Parking Parkeeradvisering en Management)

 Ingegaan wordt op onderhoud van parkeergarages. Welke problemen spelen er. Een open, verkennende discussie over knelpunten, onderzoeken en oplossingsrichtingen.

 

 17:30-18:00      Uitloop, open discussie, napraten

 Betononderhoudskundigen die aangesloten zijn bij VABOR ontvangen een bewijs van deelname. Deze kan invulling geven aan de verplichte bijscholing zoals die in de nieuwe BRL 3201 wordt opgenomen.

 Vragen en informatie via het secretariaat van VABOR, info@vabor.nl

 of rechtstreeks: Corné van der Steen 06-51138329, c.a.vandersteen@technoconsult.nl

 Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld,   Corné van der Steen, voorzitter VABOR

       

 

 

KENNISOVERDRACHT NIEUWE CUR-AANBEVELING BETONREPAREN

Op 13, 14 en 15 oktober 2015 vonden bijeenkomsten plaatsen waarin de nieuwe CUR-Aanbeveling 118 “Specialistische instandhoudingstechnieken, reparen van beton" is gepresenteerd. Deze Aanbeveling vervangt de CUR-Aanbevelingen 53, 54 en 55.

Ruim 150 deelnemers zijn bijgepraat over de impact die deze nieuwe CUR-Aanbeveling zal hebben. Een impact die ook opdrachtgevers en adviseurs betreft.

Namens VABOR ging Corné van der Steen in op de inhoud van de Aanbeveling en de consequenties die dit heeft (de presentatie CUR-Aanbeveling 118 kunt u vinden op deze site).

 

Vanaf nu worden betonreparaties ingedeeld in een esthetische betonreparatie (RE), technische betonreparatie (RT) of constructieve betonreparatie (RS). Omdat het verschil tussen RT en RS groot is als het gaat om toe te passen materialen, inzet van personeel, eisen aan het bedrijf (certificatie) en de omvang van keuring en verslaglegging, is het van groot belang vooraf een gedegen onderzoek uit te voeren. Mocht blijken dat sprake is van constructief herstel dan kan een vergunningsplicht gelden. Een goed onderzoek vooraf zal dus leiden tot een betere afweging van maatregelen en een vloeiend verlopend uitvoeringsproces.

 

VABOR wil daarbij een belangrijk herkenningspunt zijn en blijven voor bedrijven en personen die in staat zijn dit degelijk onderzoek en advies uit te voeren. Met de nieuwe CUR-Aanbeveling wordt de rol van een betononderhoudskundige nog belangrijker. CUR-Aanbeveling 118 heeft ook in zich, dat er in het begin nog wel wat afgestemd moet worden. Ook hierin wil en kan VABOR een rol vervullen.

 

Betononderhoudskundigen worden dan ook van harte uitgenodigd lid te worden van VABOR. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de voorzitter, Corné van der Steen (06-51138329) of via het secretariaat van VABOR.

 

Namens de certificeren instellingen (SGS INTRON Certificatie / Kiwa / SKG IKOB) is VABOR-lid Maarten Swinkels ingegaan op de gevolgen die de nieuwe CUR-Aanbeveling heeft op de BRL3201. Deze zal gewijzigd worden, waarbij in plaats van uitvoeringstechnieken (handmatig repareren, spuiten, injecteren) het doel van de reparatie centraal komt te staan (RE, RT, RS). Aan het aanpassen van de BRL wordt nu gewerkt, waarbij het de verwachting is dat deze rond de zomer 2015 beschikbaar komt en geïmplementeerd kan worden.