Nieuws

VABOR op BetonOnderhoudsPavilioen tijdens Beton Event 2021


Jaarlijks organiseert de betonvereniging een Betondag. Dit jaar is vanwege COVID-19 gekozen voor een hybride vorm.
Onder de naam Beton Event 2021 vindt op woensdag 17 november een online kennisprogramma plaats, waarna op
donderdag 18 november de deuren van de Van Nelle Fabriek worden geopend om met elkaar te netwerken.

VABOR treedt tijdens deze betondag naar varen in samenwerking met het Beton Onderhouds Paviljoen (BOP), een 
onafhankelijk platform voor branche-organisaties, die actief zijn in het repareren en beschermen van betonnen constructies.

In het platform BOP werken de branche-organisatie van de verwerkers (VBR - Vereniging van gecertificeerde Beton Reparatiebedrijven), 
de adviesbureaus (VABOR - Vereniging van Adviseurs op het vakgebied van BetonOnderhoud en -Reparatie), de leveranciers (VLB - 
Vereniging van Leveranciers van Betonreeparatie en Beschermingsmiddelen) en het KB-Kenniscentrum samen.

Deze deelnemers van het BOP staan voor een kwalitatieg gedegen advies, een deskundige uitvoering en het selecteren en
toepassen van het juiste en/of gecertificeerde product

 

VABOR  LEDENVERGADERING & TECHNISCHE DISCUSSIE- EN INFORMATIEBIJEENKOMST

 Datum: 9 december 2021
                begin april 2022

  

PROGRAMMA - Ledenvergadering & Technische discussie en informatiebijeenkomst
                       - Locatie: nog niet vastgesteld

 

13:00                    Leden deel, besloten.
                            Aan bod komen diverse onderwerpen aangaande de vereniging.

14:15                   Start lezingprogramma (voor leden en BOK-ers).
                            Elke vergadering een gevarieerd programma aan lezingen.

 

Betononderhoudskundigen die zijn aangesloten bij VABOR ontvangen een bewijs van deelname. Deze kan invulling geven aan de verplichte bijscholing zoals die in de nieuwe BRL 3201 is opgenomen.
Voor niet-leden die aanwezig zijn bij de lezingen is een bewijs van deelname aan te vragen tegen een vergoeding van € 37,50 exclusief BTW.

Vragen en informatie via het secretariaat van VABOR, info@vabor.nl
of rechtstreeks bij de voorzitter Corné van der Steen (0413-293737, c.a.vandersteen@technoconsult.nl) of de secretaris Martin de Jonker (088-2145107, martin.dejonker@sgs.com)  

 

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld,  

Corné van der Steen,
Voorzitter VABOR