Nieuw

VABOR is vertegenwoordigd op de Betondag 2019. Bekijk hiervoor het promotiefilmpje van het Betononderhoudspavilioen: : https://youtu.be/be6ZAvLpcJ0

 

VABOR  LEDENVERGADERING & TECHNISCHE DISCUSSIE- EN INFORMATIEBIJEENKOMST

 Datum:  

De locatie waar de bijeenkomsten worden gehouden, worden op een later tijdstip vastgesteld.

Betononderhoudskundigen die aangesloten zijn bij VABOR ontvangen een bewijs van deelname. Deze kan invulling geven aan de verplichte bijscholing zoals die in de nieuwe BRL 3201 wordt opgenomen.

Vragen en informatie via het secretariaat van VABOR, info@vabor.nl of rechtstreeks aan de voorzitter VABOR: Corné van der Steen 06-51138329, c.a.vandersteen@technoconsult.nl

  

PROGRAMMA - Ledenvergadering & Technische discussie en informatiebijeenkomst

14:00                    Verenigingsdeel

                            Diverse onderwerken, zoals vertegenwoordiging op betondag, studieonderwerpen en plannen 2020 komen aan bod

15:30                   Lezingen deel, de volgende voordrachten zijn voorzien:

 

Voorlopig programma voor 27 februari 2020:

 

Schoon beton (Martin de Jonker)

In november 2013 is een herziene versie van CUR-Aanbeveling 100 verschenen. Een helder document, waarin alle aspecten benodigd om schoon beton als eindproduct te verkrijgen een plek hebben gekregen.

Desondanks vinden in de dagelijkse bouwpraktijk nog regelmatig discussies plaats over de vraag of het betonoppervlak aan de esthetische verwachtingen voldoet.

Tijdens de presentatie worden enkele oorzaken van deze discussies aangestipt en wordt ingegaan op de mogelijkheden tot herstel van geconstateerde onvolkomenheden.

 

Lassen aan staal

Bij het herstellen van betonschade wordt soms overgegaan tot het vervangen en/of bijplaatsen van wapening.

Daarbij kan het voorkomen dat wordt gelast aan betonstaal. Kan dat zomaar? Wat zijn de aandachtspunten en mogelijk negatieve effecten op de kwaliteit van het staal.

Deze onderwerpen komen aan bod tijdens de voordracht.

 

Wat vertelt ons het productblad?

Leveranciers van materialen voor betononderhoud en -reparatie zijn verplicht bepaalde kenmerken van het product op de productbladen te vermelden. Dit betreft vaak een set van basiseisen.

Voor het repareren van beton kan het nodig zijn meer te weten over het product. Leveranciers hebben vaak meer data dan verplicht vermeld moet worden.

Ook CUR-Aanbeveling 118 stelt additionele eisen aan producten. Wat moet een adviseur Betononderhoud en reparatie weten van de prodicten, wat wil deze weten en hoe zorgen we er samen voor dat deze gegevenss worden gedeeld?

 

 17:30-18:15       Uitloop, besluiten en open discussie, napraten

Na de presentaties (en kort tussendoor) is er gelegenheid met elkaar te spreken.

Betononderhoudskundigen die zijn geregistreerd bij VABOR ontvangen een bewijs van deelname. Deze kan invulling geven aan de verplichte bijscholing zoals die in de nieuwe BRL 3201 wordt opgenomen. Voor overige deelnemers is deze tegen vergoeding van € 37,50 exclusief BTW beschikbaar.

Vragen en informatie via het secretariaat van VABOR, info@vabor.nl

of rechtstreeks: Corné van der Steen 0413-293737, c.a.vandersteen@technoconsult.nl

 

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld,  

Corné van der Steen,

voorzitter VABOR