Lezingen

Tijdens de VABOR-ledenvergaderingen worden regelmatig lezingen op het vakgebied gehouden. Hand-outs van diverse recente lezingen treft u hierbij aan.

Beton - samenstelling
ENCI / FICT - P. de Vries: XF4 moet luchtiger
Cugla - M. van Hulten: Hulpstoffen in Beton

Beton - wapening
Universiteit Gent - P. de Schoesitter: Feasibility of externally bonded CFRP for cathodic protection
Nebest - P Hoogstad / A. Elzas: Lassen aan betonstaal

Beton - constructief
TNO - H. Borsje: Bepaling druksterkte van bestaande betonnen constructies
TNO - R. Steenbergen: NEN 8700
SGS INTRON - M. Swinkels: Uitkragende galerijplaten vanuit constructief oogpunt
Hageman - J. Meester: uitkragende balkons en galerijen

Beton - onderzoek
SGS INTRON - M. de Jonker: Onderzoeksverplichting galerijflats
SGS INTRON - M. de Jonker: CUR-Aanbeveling 117 / Handboek inspectie beton
SGS INTRON - M. de Jonker: CUR-Aanbeveling 100:2013

Beton - herstelwerkzaamheden
TNO - H. Borsje: Herstel scheuren betonvloeren
TechnoConsult - C. van der Steen: presentatie CUR-Aanbeveling 118
Freyssinet - R. Meijer: constructief herstel van balkons en galerijen
Vogel - H. Tasma: Verankeringssysteem voor uitkragende galerijvloeren
TechnoConsult - C. van der Steen : Hoe kies ik de uitvoeringsklasse?

Beton - oppervlakteafwerking
TNO - S.A.J. de Richemont: Blaasvorming/osmose in kunstharsgebonden vloerafwerking
Movares - W. de Moor: Voorkomen van vorst-dooizoutaantasting met betonveredelingsproduct
KEIM: Bescherming van beton met KEIM miniraalverven

Overige onderwerpen
Gem. Leidschendam - W. van den Berg: Instortingsgevaar bij metselwerk kopgevels
BetonRestore: Upgrading parkeerdaken
CentraalBeheer - W. Hakman: Beroepsaansprakelijkheid of CAR-risico?
VLB - T. Leijten: Wat vertelt ons het produklblad?