Studieprijs

VABOR Studieprijs 2016 / Study Award 2016

Tijdens de Betondag op 17 november 2016 is de Vabor-studieprijs uitgereikt aan:

Hij kreeg de prijs voor zijn Masterscriptie met als titel:

Chloride ingress of carbonated blast furnace slag cement mortars”

 

De overige twee genomineerden voor de prijs waren: 

“De problematiek & schademechanismen van parkeergarages”   

Testing of chloride penetration and carbonation of concrete with superabsorbent polymers”

 

De jury werd dit jaar gevormd door Chris Uittenbogaard, SealteQ West en VBR, Corné van der Steen, Technoconsult en Vabor, en Gerard van Drie, Adviesbureau Hageman en Vabor.

 

 

VABOR Studieprijs 2014 / Study Award 2014

 

 

Tijdens de betondag 20 november 2014 is de Vabor-studieprijs uitgereikt aan:

 

·      Kenny D’Halluin, afgestudeerd aan Universiteit Gent. hij kreeg de prijs voor zijn Masterscriptie met als titel:

 

“Effect van het type
superabsorberend polymeer op de zelfhelende eigenschappen van beton, al dan niet
in combinatie met bacteriële werking

 

 

De overige twee genomineerden voor de prijs ontvingen een oorkonde: 

 

·      Steven Schoenmakers, TU Eindhoven:

 

“Het modelleren van
discrete scheurvorming in beton”
   

 

·      Sam Vantyghem, Universiteit Gent:

 

“Tegengaan van
wapeningscorrosie door zelfherstel van scheuren in beton”

 

 

 

De jury werd dit jaar gevormd door Patrick Snieder, Remmers Bouwchemie en VLB, Chris Uittenbogaard, Frans Nooren en VBR en Gerard van Drie, Adviesbureau Hageman en Vabor.

 

 

 

 

VABOR Studieprijs 2012

De studieprijs 2012 werd gewonnen door:

·         de heer Koen van Uffelen van de Technische Universiteit Eindhoven voor zijn Scriptie: Herbestemming van een monument in Beton, een protocol voor het herbestemmen van een betonconstructie uit 1910 – 1940” Naast de winnaar waren genomineerd:

 

·         mevrouw Yfa Pan afgestudeerd aan de Technische Universiteit Delft haar rapport heeft als titel:

“Probability analysis of life cycle cost of bridges with different preventive measures and repair methods”

 

·         de heren Jorrit en Stephan van Sloten afgestudeerd aan de Hanze Hogeschool Groningen hun rapport is getiteld: "Betonvezels in nieuwe toepassingsgebieden".

VABOR Studieprijs 2011

De genomineerden voor de Vabor Studieprijs 2011 waren:

 

De Vabor studieprijs is 17 november 2011 uitgereikt aan Philippe de Schoesitter, afgestudeerd aan de Universiteit Gent.
Een artikel hierover vindt u in de Betonderhoud.
De rapporten van de genomineerden zijn via deze site te downloaden.

VABOR Studieprijs 2010

De prijs is dit jaar toegekend aan José Pacheco

In 2010 afgestudeerd bij Rob Polder aan de TU Delft en nu als promovendus werkzaam op de TU-Delft.
Zijn afstudeerrapport over de bij TNO uitgevoerde studie heeft als titel:
Corrosion of steel reinforcement in 12 years old concrete:
Inspection, evaluation an electrochemical repair of corrosion

De VABOR Studieprijs is uitgereikt op 18 november 2010, bij de VBR-stand op de betondag te Rotterdam.

Informatie over de eerder uitgereikte studieprijzen vindt u op deze pagina.

VABOR Studieprijs 2009

De studieprijs was in 2009 een internationale aangelegenheid. Het toeval wil namelijk, dat dit jaar de twee genomineerden beiden niet-Nederlanders zijn. Het zijn namelijk een Vlaming, Pieter Vandenberghe, en een Spanjaard, José Caballero Ruiz de la Hermosa, afgestudeerd aan respectievelijk de Universiteit Gent en de TU Delft.
De twee studenten stuurden beiden een afstudeerscriptie in, waarin experimenteel onderzoek de hoofdrol speelt. Onderwerp van beide is de studie naar de gevolgen van een omgevingsfactor op de eigenschappen van gewapend beton. De omgevingsfactor bij de één, is een accident, een calamiteit, namelijk de blootstelling van beton aan hoge temperaturen tijdens brand. Bij de ander is de factor een incident, een bijzondere omstandigheid, namelijk de blootstelling van jong beton aan chloriden. Dit laatste kan bijvoorbeeld optreden bij offshore-constructies en onderwaterbeton.
Door deze studies, wordt inzicht verkregen in de eigenschappen van het gewapend beton, nadat deze is blootgesteld aan brand of aan chloriden. Voor beide onderzoeken geldt, dat de verkregen inzichten en informatie, in de praktijk kan worden gebruikt bij het adviseren over de duurzame bruikbaarheid van de constructie.
In het geval van brand betreft het de eigenschappen de betonconstructie direct na blootstelling. Een veel gestelde vraag is daarbij, in hoeverre de sterkte en de samenhang van het beton gereduceerd is door de hoge temperaturen. Vandenberghe heeft zich gericht op niet-destructieve metingen na brand van de betonkleur, de porositeit en de ultrasone weerstand. Inzicht in de sterkte van de constructie na brand, is bepalend voor de mogelijkheden voor hergebruik van de constructie in combinatie met reparatie en herstel.

De jury besloot de prijs toe te kennen aan Pieter Vandenberghe voor zijn studie naar meetmethoden voor de betonsterkte na brand. De prijs is aan hem uitgereikt op de Betondag, 19 november 2009.
Lees hier het
rapport of de samenvatting.

VABOR Studieprijs 2008

De VABOR studieprijs 2008 is toegekend aan de heer Bas Bruins Slot, voor zijn afstudeerverslag

Influence of Relative Humidity on the Durability of Concrete.
Lees hier het juryrapport of bekijk de presentatie