Nieuws

VABOR Ledenvergadering & Technische Discussie- en Informatiebijeenkomst

Datum: 15 juni 2023
Locatie: nog niet vastgesteld

14:00                  Leden deel (besloten bijeenkomst)
                           Aan bod komen diverse onderwerpen aangaande de vereniging.

15:00 - 17:00      Technische presentaties / technische discussie


17:00 - 17:30      Napraten / borrel

Vanaf 15:00 uur is de bijeenkomst openbaar toegankelijk.
Betononderhoudskundigen die zijn aangesloten bij VABOR ontvangen een bewijs van deelname. Deze kan invulling geven aan de verplichte bijscholing zoals die in de nieuwe BRL 3201 is opgenomen.
Voor niet-leden die aanwezig zijn bij de lezingen is een bewijs van deelname aan te vragen tegen een vergoeding van € 37,50 exclusief BTW.

Vragen en informatie via het secretariaat van VABOR, info@vabor.nl
of rechtstreeks bij de voorzitter Corné van der Steen (0413-293737, c.a.vandersteen@technoconsult.nl) of de secretaris Martin de Jonker (088-2145107, martin.dejonker@sgs.com)  

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld!

Volgende geplande vergaderdata (reserveer alvast in uw agenda!):   
28-09-2023 bij Remmers te Apeldoorn
07-12-2023
14-03-2024

 

VABOR vertegenwoordigd op ...
30 maart 2023           Beton Onderhouds Pavilioen - Betonreparatiemiddag te Tilburg
27 september 2023  Studiemiddag KB-Kenniscentrum te Antwerpen  

Nieuwe leden
VABOR is gegroeid. Als nieuw bureaulid is toegetreden Maat Ingenieurs te Apeldoorn.
Tevens is Rijkswaterstaat als belangstellend lid toegetreden en heeft de vereniging nieuwe Betononderhoudskundigen verwelkomt.
Ook zijn er enkele Betononderhoudskundigen als persoonlijk lid toegetreden.
Daarmee is nieuw elan en nieuwe energie toegevoegd. In dit lustrumjaar, waarin de vereniging 30 jaar bestaat, weer een goede stap
richting het uitdragen, promoten en delen van kennis over het mooie werkveld van Betononderhoud en reparatie.

 

Handreiking 'Bepalen van technisch of constructief betonherstel' gepresenteerd 
Wat is het verschil tussen een technische reparatie (RT) en een constructieve reparatie (RS)? 
Dit is niet altijd duidelijk en roept soms vragen op.
Reden voor de VBR en de VABOR om samen een publicatie uit te werken met uitleg over de verschillende redenen tot betonherstel en
voorbeelden ter illustratie.
De opgestelde handleiding biedt met illustratieve voorbeelden duidelijkheid voor alle partijen, zoals opdrachtgevers, adviseurs,
aannemers en certificerende instanties. 
Deze publicatie geeft achtergronden aan over de bedoeling en het onderscheid tussen een technische en constructieve reparatie.
Ook zijn er heldere voorbeelden opgenomen waarmee op basis van schadebeeld en analyse van gegevens duidelijk wordt welke
uitvoeringsklasse het betreft.
Op het Beton Event 14 juni 2022 is de handreiking gepresenteerd en beschikbaar gesteld aan belangstellenden.

De handreiking is hier te downloaden: Handreiking technisch of constructief betonherstel