Nieuws

 

Handreiking 'Bepalen van technisch of constructief betonherstel' gepresenteerd 

Wat is het verschil tussen een technische reparatie (RT) en een constructieve reparatie (RS)? 
Dit is niet altijd duidelijk en roept soms vragen op.
Reden voor de VBR en de VABOR om samen een publicatie uit te werken met uitleg over de verschillende redenen tot betonherstel. en voorbeelden ter illustratie. 
De opgestelde handleiding biedt met illustratieve voorbeelden duidelijkheid voor alle partijen, zoals opdrachtgevers, adviseurs, aannemers en certificerende instanties.
Deze publicatie geeft achtergronden aan over de bedoeling en het onderscheid tussen een technische en constructieve reparatie. 
Ook zijn er heldere voorbeelden opgenomen waarmee op basis van schadebeeld en analyse van gegevens duidelijk wordt welke uitvoeringsklasse het betreft.
Op het Beton Event 2022 d.d. 14 juni jl. werd de handreiking gepresenteerd en beschikbaar gesteld aan belangstellenden. En daar werd gretig gebruik van gemaakt.

De handreiking is hier te downloaden: Handreiking technisch of constructief betonherstelVABOR Ledenvergadering & Technische Discussie- en Informatiebijeenkomst

Datum: 22 spetember 2022
Locatie: Nebest - Marconieweg 2, 4131 PD  Vianen


13:00                  Leden deel (besloten bijeenkomst)
                           Aan bod komen diverse onderwerpen aangaande de vereniging.

14:00 - 14:45      Presentatie spuitfolie / hotspray (Eric Colijn).
14:45 - 15:30      Beproeving van proeftegels in het laboratorium
15:30 - 16:30      Demonstratie aanbrengen spuitfolie
16:30 - 17:30      Napraten / borrel

Vanaf 14:00 uur is de bijeenkomst openbaar toegankelijk.
Betononderhoudskundigen die zijn aangesloten bij VABOR ontvangen een bewijs van deelname. Deze kan invulling geven aan de verplichte bijscholing zoals die in de nieuwe BRL 3201 is opgenomen.
Voor niet-leden die aanwezig zijn bij de lezingen is een bewijs van deelname aan te vragen tegen een vergoeding van € 37,50 exclusief BTW.

Vragen en informatie via het secretariaat van VABOR, info@vabor.nl
of rechtstreeks bij de voorzitter Corné van der Steen (0413-293737, c.a.vandersteen@technoconsult.nl) of de secretaris Martin de Jonker (088-2145107, martin.dejonker@sgs.com)  

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld!

Volgende geplande vergaderdata: 08-12-2022 (reserveer alvast in uw agenda!).